Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Positivt Beteendestöd för boenden, stöd och daglig verksamhet inom LSS och SoL

Psykologpartners Stockholm  20/2, 19/3 & 2/4


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 6000:- + moms


Om utbildningen:

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med vuxna i behov av stöd. Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga olika typer av problemskapande beteende.

Målet är att främja de beteenden som på sikt leder till ökad självständighet och självbestämmande. Det kan handla om få en person att kommunicera istället att använda våld i kravfyllda situationer. Eller att få en annan att komma iväg till sin dagliga verksamhet och en tredje att ta emot sitt stöd i hemmet.

Utbildningen syftar till att du ska få:
•Lära dig förstå hur sammanhang och bemötande påverkar hur vi beter oss.
•Få verktyg för att planera och genomföra strategier för att de du arbetar med ska kunna nå sina mål.
•Verktyg både för att förebygga och i stunden hantera allvarliga beteendeproblem.
•Erfarenhet av att jobba med konkreta fall där vi kartlägger, analyserar och sedan skapar strategier för förändring.


Utbildare
Axel Persson, leg psykolog
Axel har lång erfarenhet av att utbilda och handleda inom boendeverksamheter och andra verksamheter som möter personer med olika funktionsnedsättningar. Han arbetar också med behandlande insatser och är en van föreläsare inom Positivt beteendestöd och Tillämpad beteendeanalys till personal främst inom skola, LSS och Socialpsykiatri

Datum & tid
Stockholm 20 februari, 19 mars & 2 april

Pris
6000: - + moms, intyg samt för- och eftermiddagsfika ingår

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda