Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Umeå och Göteborg  Start våren 2020


Plats: Psykologpartners W&W
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se
Pris: 34 500 kr + moms


Om utbildningen:

Psykologpartners anordnar grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start vårterminen 2020.
Utbildningen arrangeras i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen, så kallad steg 1. Utbildningen motsvarar ca 40% av heltidsstudier, fördelat på 4 terminer.

Behörighet
Behörig att söka är den uppfyller formella grundutbildningskrav (se www.psykologpartners.se) och som är anställd i verksamhet som omfattas av HSL (hälso- och sjukvårdslagen) eller SoL (socialtjänstlagen) och under utbildningstiden kommer att ha arbetsuppgifter med inslag av psykoterapi, vilka kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Kostnader
Kursavgiften är 34 500 kr (plus moms) per termin. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsorter
Umeå
Göteborg

Kursadministration och kontakt Umeå
Maria Lalos, leg psykolog
Tel: 090-12 02 80
e-post: maria.lalos@psykologpartners.se

Kursadministration och kontakt Göteborg
Kristian Holmqvist, leg psykolog
Tel: 0721-61 58 90
e-post: kristian.holmqvist@psykologpartners.se

För mer utförlig information om utbildningen går det bra att hämta hem produktbladet på Psykologpartners hemsida under fliken Utbildningar.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda