Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter

Psykologpartners Linköping  


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 6000kr + moms


Om utbildningen:

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med personer som bor på hem för vård eller boende (HVB). Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och samtidigt förebygga olika typer av problemskapande beteende. Målet är att främja de beteenden som på sikt leder till ökad självständighet och självbestämmande. Det kan handla om att få en person att kommunicera istället för att använda våld eller att få en annan att komma iväg till skolan.

Utbildningen består av tre heldagar med teori och praktik som hela tiden är knuten till den praktiska vardagen som deltagaren arbetar i.

syftar till att du ska få:
• Lära dig att förstå hur sammanhang och bemötande påverkar hur vi beter oss.
• Få verktyg att planera och genomföra strategier för att de du arbetar med ska kunna nå sina mål.
• Verktyg både för att förebygga och i stunden hantera allvarliga beteendeproblem.
• Erfarenhet av att jobba med konkreta fall där vi kartlägger, analyserar och sedan skapar strategier för förändring.

Målgrupp
Du kan ha lång utbildning och erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller precis ha börjat inom området och saknar utbildning.

Ort & datum
Linköping den 5 mars, 26 mars samt 23 april, kl 9-16

Kostnad
6 000 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika och intyg.


Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda