Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistkurs för psykologer Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Stockholm  25–26 mars samt 22–23 april


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 16 500:- + moms


Om utbildningen:

Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell.
Att digitalisera psykologisk behandling kan vara ett sätt att fortsatt möta höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Denna specialistkurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om att bedriva psykologisk behandling på distans.
Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om att bedriva psykologisk behandling på distans. I särskilt fokus kommer videosamtal och IKBT (vägledd självhjälp) att vara, även om annan distansbehandling som t ex e-post, chatt och telefonsamtal också berörs.

Förkunskapskrav
Du behöver vara legitimerad psykolog, kursen välkomnar även legitimerade psykologer som inte går specialistutbildning.

Utbildare
• Jenny Katalinic, leg psykolog, leg psykoterapeut
• Johan Edbacken, leg psykolog
• Elin Melander leg psykolog
• Ella Radvogin, leg psykolog

Examinator
Kristofer Vernmark leg. psykolog, PhD

Datum & lokal
25–26 mars samt 22–23 april klockan 9.00-16.00 i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.

Pris
16 500: - + moms.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda