Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Internetbehandling med KBT

öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Psykologpartners Stockholm  19 mars


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 2 500 kr + moms


Om utbildningen:

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet

Målgrupp
Workshopen riktar sig till psykologer, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri och vill utvecklas som behandlare, öka sin tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i sina behandlingar.
För dig som redan vet med dig att du vill börja använda KBTonline så är denna dag en förutsättning för att börja behandla i programmen. Vi rekommenderar även att du går vår fortsättningsdag "Blir en bättre internetbehandlare".


Pris
2 500: - + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Ort och datum
Stockholm 19 mars kl 9.00-16.00

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda