Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Fördjupning MI

Psykologpartners Malmö  27-28 april och 1 juni


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 7 500:- + moms


Om utbildningen:

MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Målgrupp
Utbildningen passar alla som gått en tidigare kurs i MI och som arbetar i ett människovårdande yrke och för alla som på ett eller annat sätt hjälper andra människor till förändring.

Syfte
Många uppskattar metoden och dess underliggande principer, dock kan det vara utmanande att tillämpa och anpassa våra MI-samtal utifrån kontexten vi arbetar i.
Myndighetsutövning, korta samtal i vardagsmiljö och kontakter där verksamheten styr stor del av samtalets fokus kräver anpassning för att kunna genomföras med bibehållen MI-anda.

Förutom en allmän fördjupning av kunskaperna i MI ger denna utbildning strategier för anpassning av MI-samtalet efter verksamheten. Teori varvas med övningar och demonstrationer.


Tid & lokal
27-28 april och 1 juni klockan 9–16
Malmö, Psykologpartners lokaler på Engelbrektsgatan 15


Pris
7 500: - + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda