Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Specialistkurs för psykologer

Stockholm  24-25 oktober samt 5-6 december 2019


Mailkontakt alt 1: petermyhr@icloud.com
Mailkontakt alt 2: goran@parment.nu
För mer info: www.psykologforbundet.se/globalassets/metakognitiv-terapi-mct-ra3371_636976638885063733.pdf
Pris: 15 000 kr + moms 25%


Om utbildningen:

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas. MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim som ger certifiering inom MCT.
För mer info, kontakta gärna Peter Myhr petermyhr@icloud.com
eller Göran Parment goran@parment.nu

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda