Logga in »

Test

Sök behandlare

Kognitiv beteendeterapi och beteendeterapi bedrivs av många olika yrkesgrupper och inom många olika verksamheter. Man hittar behandlare inom psykiatrin, men också inom öppenvård, privat verksamhet, smärtrehabilitetering, missbruksmottagningar eller behandlingshem.

Börja med att välja vilken del av Sverige
behandlaren skall verka inom - eller sök direkt på ett namn eller en viss ort.

Område:

Namn el ort:  

  S�k behandlare

 • S�k
 • Vanliga frågor
   
 • Vad är legitimerad psykoterapeut?

  Markering av legitimerade psykoterapeuter innebär att du söker bland behandlare som har gått en av socialstyrelsen godkänd utbildning till legitimerad terapeut i KBT som omfattar 90 högskolepoäng. För att få gå en sådan utbildning måste man arbeta inom ett människovårdande yrke, ha en högskoleexamen med människovårdande anknytning och ha en grundläggande utbildning i KBT. En legitimerad terapeut har dessutom en grundutbildning inom människovårdande yrken som exempelvis leg psykolog, leg läkare, sociaonom, leg sjuksköterska etc.

  Vad är behandlare med grundläggande utbildning i KBT?

  Dessa behandlare har gått en grundläggande utbildning i KBT. De anges under sina respektive yrkestitlar. Att en behandlare är legitimerad i sitt yrke betyder att denne är godkänd och står under kontroll av socialstyrelsen.

  Vad är en godkänd handledare?

  För att vara godkänd handledare i KBT skall man vara legitimerad psykoterapeut och dessutom ha gått en av BTF godkänd handledarutbildning omfattande 30 universitetspoäng.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda