Logga in »

Test

Priser och stipendier

BTF:s priser

Sedan 1997 har föreningen delat ut priser vid årsmötet för att uppmärksamma och uppmuntra insatser för föreningen och för KBT.

BTF:s priser delas ut i sex kategorier: 1. Pedagogiska insatser i vid bemärkelse
2. Informationsspridning/marknadsföring om BT/KBT
3. Kliniska insatser i vid bemärkelse
4. Livsgärning för BTF/KBT
5. Uppsats för examen (C- eller D-nivå) om BT/KBT i vid bemärkelse
6. Doktorsavhandling om BT/KBT i vid bemärkelse

Priserna är stipendium för utbildning, föreläsning, kongress eller dylikt.

För pris 1-4 kan insatsen ha gjorts under en längre tidsperiod och för pris 5 och 6 gäller att arbetet ska ha publicerats under det gångna året. Arbetet skall dessuom vid anmodan kunna kompletteras ansökan.

Det är föreningens medlemmar som föreslår pristagare och bedömning av nomineringarna sker av en grupp om fem föreningsmedlemmar (som inte sitter i styrelsen).

Senaste pristagarna

2018 delades priser ut i fem kategorier

Pedagogiska insatser - Gunilla Berglund
Gunilla Berglund har undervisat och handlett i kognitiv beteendeterapi på Stockholms universitet under större delen av 2000-talet...
» Läs mer
Kliniska Insaster - Ulla-Britta Lindh
Ulla-Britta Lindh har varit kliniskt verksam sedan slutet av 1970-talet och hon har också handlett många, många studenter...
» Läs mer
Livsgärning - Lars Ström
Lars har under många år i föreningen slitit hårt med hemsidan och annan IT, utan mer än drickspengar som ersättning...
» Läs mer
Examensuppsats - Amira Hentati & Frida Jönsson
Nydanande forskning som är utförd på ett systematiskt sätt och med ett språk som flyter...
» Läs mer
Doktorsavhandling - Kristofer Vernmark
En välskriven avhandling av god kvalitet som belyser viktiga frågor kring hur olika förmedlingssätt av psykologisk behandling för depression påverkar behandlingsutfall och terapeutisk allians...
» Läs mer

Tidigare pristagare

Genom att följa länkarna i menyn till höger kan du läsa mer om de tidigare pristagare. Titta under respektive kategori för att se mer.

BTF:s stipendium

Genom styrelsebeslut, och om föreningens ekonomiska läge medger det, kan stipendium delas ut till enskilda medlemmar. Medlemmar får själva ansöka om stipendium och motivera till detta.

Exempel på stipendier kan vara bidrag till till konferensresor, utgifter i samband med uppsatsskrivande, etc. Ansökan som stipendium behandlas löpande av den sittande styrelsen. » Läs mer

Nominera till pris!

Vill du nominera till något av BTF:s priser? I så fall kan du använda vårt formulär för att skricka in din nominering. Observera att både du som nominerar och den du nominerar måste vara antingen medlem eller stödmedlem i föreningen. » Läs mer

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda