Logga in »

Test

Kliniska insatser i vid bemärkelse

Priset för Kliniska Insatser är det pris som har funnits längst inom föreningen. Det kan ha delats ut så tidigt som 1998, men informationen om vilka som tagit emot priset är bristfällig. Som namnet antyder delas priset ut till medlemmar som på olika sätt har utmärkt sig genom sina kliniska insatser.

Senaste pristagaren

2018 - Ulla-Britta Lindh

Ulla-Britta Lindh (leg. psykolog/leg. psykoterapeut/handledare) har varit kliniskt verksam sedan slutet av 1970-talet och hon har också handlett många, många studenter inom ramen för det klientarbete som ingår i psykologprogrammet. Ulla-Britta har alltid varit påläst och uppdaterad vad gäller teori och metod inom det allt bredare KBT-fältet, oförtrutet engagerad och genomgående bemött de som kommit i kontakt med henne i hennes yrkesroll med stor respekt och ödmjukhet. Hennes insats har haft stor betydelse för alla hennes klienter, studenter och kollegor - en allt igenom värdig representant för kliniskt verksamma KBT-psykologer och, framförallt, en god förebild för mig som nominerar.

Tidigare pristagare

Det är inte alla år som man delat ut pris för informationsspridning, men de vi känner till presenteras nedan.

2012 - Anna-Clara Hellstadius

BTF:s pris för kliniska insatser gick till Anna-Clara Hellstadius för hennes arbete på mottagningen för tvångssyndrom vid Psykiatri Sydväst i Stockholm. Anna-Clara presenterade mottagningen närmare i Beteendeterapeuten 2-2012. Nomineringen löd som följer: "Jag vill nominera Anna-Clara Hellstadius för BTF:s pris i kliniska insatser. Anna-Clara är biträdande enhetschef på Mottagningen för tvångssyndrom, vilket är en specialistmottagning för personer med tvångssyndrom vid Psykiatri Sydväst i Stockholm. Anna-Clara har planerat och varit arbetsledare för samtliga dessa åtgärder (som nämns i BT 2-2012 /reds anm.). Hon har drivit frågor i stort och i smått för att skapa en bra mottagning i syfte att KBT ska förmedlas enligt rådande evidens och på det sätt som gagnar patienten. Inte sällan har detta arbete bedrivits i motvind. Jag bedömer hennes utarbetande av en fungerande struktur och rutiner vid Mottagningen för tvångssyndrom som en extraordinär insats, väl värdigt BTF:s pris för kliniska insatser. "

2011 - Niklas Törneke

Genom sitt skrivande (Beteendets ABC och Relational Frame Theory) har Niklas bidragit till att sammanfatta hur ny forskning inom inlärningspsykologin är relevant för kliniker samt konkretiserat hur sådan ny kunskap kan omsättas i klinisk praktik. Niklas tar sig ofta tid att på ett respektfullt och sakligt sätt bidra till diskussioner kring viktiga psykoterapeutiska frågeställningar, exempelvis på KBT-listan samt då han föreläser och presenterar. Sammantaget bidrar Niklas därigenom på ett unikt och föredömligt sätt till att föra samman forskning och vetenskapliga frågeställningar med den kliniska praktiken. Därmed utgör han en förebild och inspiration, såväl för kliniskt arbete som för sin personliga stil.

Bedömargruppen delade helt den motivering som lades fram i nomineringstexten ovan. En bedömare uttryckte det såhär: ”Solklart! Har aldrig varit med om en mer påläst och inspirerande förläsare oavsett ämne. Niklas är en av få som kan göra beteendeanalys enkelt!” En annan utvecklade det ytterligare: ”Något som kan tilläggas är att Niklas hjälpt till att förena yrkesutövare från olika discipliner genom att närma sig kliniska frågor utifrån vetenskap och forskning”.

2009 - Ata Ghaderi

2004 - Bengt Andersson

2001 - Steven Linton

2000 - Lars-Göran Öst

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda