Logga in »

Test

skrietPaniksyndrom

Paniksyndrom innebär intensiva ångestattacker, med kroppsliga symptom, som skapar en rädsla för att dö, att bli galen eller på annat sätt helt förlora kontrollen. De rör sig om en rad olika kroppsliga symptom: andnöd, hjärtklappning, bröstsmärtor, kvävningskänslor, yrsel, darrningar och skakningar, bortdomningskänslor, svettningar, värme- och köldvågor.
   Personer med panikattacker söker ofta upp sjukhusens akutmottagningar eftersom de kroppsliga reaktionerna är så tydliga. Under sjuttiotalet betraktades också paniksyndrom främst ur ett biologiskt perspektiv och behandlades med psykofarmaka. Under 1980-talet utvecklades en kognitiv förståelsemodell av panikattacker: den drabbade gör en katastroftolkning av sina kroppsreaktioner, tolkningen späder på de kroppsliga symptomen, det uppstår en ond spiral som mynnar ut i en panikattack.

"Katastroftolkningen späder på
de kroppsliga symtomen, det
uppstår en ond spiral som
mynnar ut i en panikattack."

Parallellt med den förståelsen utvecklades flera metoder som lyckades göra patienter fria från panikattacker. Den metod som har störst stöd innehåller ett beteendetest som får patienten att inse att de skrämmande kroppsreaktionerna inte är tecken på en annalkande katastrof .Patienten får också lära sig en speciell andningsteknik som dämpar kroppsreaktionerna.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda