Logga in »

Test

Kontaktpersoner vid lärosäten

Vårt mål är att ha en kontaktperson med BTF-anknytning vid varje lärosäte som har ett psykologprogram och/eller ett psykoterapeutprogram med KBT-inriktning. Kontaktpersonerna är aktiva på universitetet och deras roll är att vid behov bistå studerandenätverksmedlemmar på orten med tips om aktuella och relevanta personer med KBT-kompetens. Kontaktpersonerna hjälper även till att hänvisa studenter intresserade av BT/KBT till studerandenätverket.

Kontaktpersoner vid lärosäten

Karolinska institutet
Erik Andersson
erik.m.andersson@ki.se
Karolinska institutet - psykoterapeutprogrammet
Lise Bergman Nordgren
lise.bergman.nordgren@ki.se
Linköpings universitet
Lise Bergman Nordgren
lise.bergman.nordgren@liu.se
Lunds universitet
Olof Johansson
olof.johansson@psy.lu.se
Stockholms universitet
Ekaterina Ivanova
ekaterina.ivanova@psychology.su.se
Uppsala universitet
Monica Buhrman
monica.buhrman@psyk.uu.se
Mittuniversitetet, Östersund
Andreas Karlsson
andreas.karlsson@miun.se
Göteborgs universitet
Celia Young
celia.young@psykologpartners.se
Karlstad universitet
-
Umeå universitet
-
Linnéuniversitetet, Växjö
-
Örebro universitet
-

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda