Logga in »

Test

Priser och stipendier

BTF:s priser

Sedan 1997 har föreningen delat ut priser vid årsmötet för att uppmärksamma och uppmuntra insatser för föreningen och för KBT.

BTF:s priser delas ut i sex kategorier: 1. Pedagogiska insatser i vid bemärkelse
2. Informationsspridning/marknadsföring om BT/KBT
3. Kliniska insatser i vid bemärkelse
4. Livsgärning för BTF/KBT
5. Uppsats för psykologexamen (C- eller D-nivå) om BT/KBT i vid bemärkelse
6. Doktorsavhandling om BT/KBT i vid bemärkelse

Priserna är stipendium för utbildning, föreläsning, kongress eller dylikt.

För pris 1-4 kan insatsen ha gjorts under en längre tidsperiod och för pris 5 och 6 gäller att arbetet ska ha publicerats under det gångna året. Arbetet skall dessuom vid anmodan kunna kompletteras ansökan.

Det är föreningens medlemmar som föreslår pristagare och bedömning av nomineringarna sker av en grupp om fem föreningsmedlemmar (som inte sitter i styrelsen).

Senaste pristagarna

2017 delades priser ut i fem kategorier

Livsgärning - Klaas Wijma
Klaas förtjänar väl priset för livsgärning inom BTF då han bedrivit nyskapande och banbrytande forskning om hälsopsykologi...
» Läs mer
Pedagogiska insatser - Jonas Ramnerö
De många av oss som bevittnat denna store läromästare förklara beteendeanalytiska uppkomst- och vidmakthållandeprocesser har genast kapitulerat för en outsläcklig minneskonsolidering starkt präglad av appetativ kontroll...
» Läs mer
Informationsspridning - Björn Paxling
Ingen person har betytt mer för informationsspridning och marknadsföring av KBT i Sverige och Europa under senare år än Björn Paxling...
» Läs mer
Uppsats för psykologexamen - Stefan Deak & Glenn Kristoffersson
Deaks & Kristofferssons uppsats var teoretiskt välförankrad och mycket välskriven. Ämnet är aktuellt och kittlande
» Läs mer
Doktorsavhandling - Kerstin Blom
Kerstins arbete är ett oerhört viktigt bidrag till forskningen om komorbida hälsopsykologiska problem generellt, och kopplingen mellan insomni och depression specifikt
» Läs mer

Tidigare pristagare

Genom att följa länkarna i menyn till höger kan du läsa mer om de tidigare pristagare. Titta under respektive kategori för att se mer.

BTF:s stipendium

Genom styrelsebeslut, och om föreningens ekonomiska läge medger det, kan stipendium delas ut till enskilda medlemmar. Medlemmar får själva ansöka om stipendium och motivera till detta.

Exempel på stipendier kan vara bidrag till till konferensresor, utgifter i samband med uppsatsskrivande, etc. Ansökan som stipendium behandlas löpande av den sittande styrelsen. » Läs mer

Nominera till pris!

Vill du nominera till något av BTF:s priser? I så fall kan du använda vårt formulär för att skricka in din nominering. Observera att både du som nominerar och den du nominerar måste vara antingen medlem eller stödmedlem i föreningen. » Läs mer

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda