Logga in »

Test

Ansök om stipendium

Bakgrund

Beteendeterapeutiska Föreningen kan bevilja stipendium till föreningens medlemmar om de ekonomiska förutsättningarna medger det. Den/de sökandes ändamålsbeskrivning och finansieringsplan används för beslut om ekonomiskt stöd. Stipendier delas endast ut till projekt anses ligga inom ramen för föreningens ändamål.

§1 Ändamål, från föreningen stadgar 2015 1. Främja beteendeterapeutisk forskning, utbildning och behandling
2. Insamla och sprida information rörande beteendeterapi
3. Verka för utvidgade kontakter mellan olika psykoterapeutiska inriktningar
4. Främja samarbete med beteendeterapeutiska organisationer i andra länder
5. Följa den praktiska verksamheten i Sverige beträffande användningen av beteendeterapi
6. Verka för att till föreningen anslutna terapeuter:
 a) arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet inom beteendeterapi
 b) följer utvecklingen inom området
 c) följer allmänt accepterade etiska behandlingsprinciper
7. Främja en nyanserad diskussion rörande mål, värderingar och etiska överväganden inom beteendeterapi.

Stipendier anslås inte regelbundet utan kan sökas under hela verksamhetsåret. Varje ansökan behandlas separat av styrelsen och beslut meddelas direkt till den medlem som ansökt.

Ansök som stipendium

Ditt namn:
Personnummer:
E-post:
Adress:
Telefonnummer:
Arbetsgivare/ institution:
Pågående studier:

Kort beskrivning av ändamål för sökt stipendium:

Motivering av hur ändamålet gynnar utveckling och/eller spridning av KBT i Sverige:

Tidsplan för ändamålet (när påbörjas aktiviteten och när planeras den vara avslutad):

Finansieringsplan. Beskriv kostnad för det ändamål stipendiet rör samt andra beviljade/sökta medel.

Referenser (Namn, titel/anknytning, kontaktuppgifter)

Övrigt

Informationen skickas till styrelsens ansvarige för priser och stipendier. Du kan också skicka din ansökan direkt med e-post: daniel.bjorkander@hotmail.com

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda