10.00
Vad är KBT?
[St Gertrud]

Ragnar Bern - Psykologstudent termin 10

Sammanfattning

Vad är KBT? Den frågan ska jag försöka besvara. Jag kommer att granska myter om KBT, prata om terapins teoretiska grund samt demonstrera hur KBT kan se ut ”på riktigt”. Min ambition är att åhöraren ska lämna föreläsningen med användbar kunskap om vilka problem KBT hjälper för, samt att förklara hur KBT hjälper.