Trauma och psykos [Radisson]

Jens Einar Jensen

Sammanfattning

Der er i de senere år en større fokus på traumer som medvirkende faktor i udviklingen af psykose og skizofreni.

Mennesker med psykose rapporterer ofte mange posttraumatiske stress (PTSD) symptomer, hvilket gør dem mere sårbar for tilbagefald, symptomøgning og generel lavere livskvalitet.

På baggrund af forskning og klinisk arbejde, vil foredragsholder forsøge at besvare følgende: Hvad er sammenhængen mellem traumer/PTSD og psykose, og hvordan kan man imødekomme dette i behandling?

Jens Einar Jensen er uddannet psykolog og autoriseret af psykolognævnet
Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Ph.d. i psykologi med
Videreuddannelser i kognitiv adfærdsterapi, ACT, Metakognitiv Terapi m.m.
Tidl. formand i ACBS Danmark (den danske ACT forening).