En BTFare för Läkare Utan Gränser i ett flyktingläger i Irak [Radisson]

Uwe Harlacher

Sammanfattning

En BTFare för Läkare Utan Gränser i ett flyktingläger i Irak: erfarenheter med att bygga upp och driva en Mental Health Service

Erfarenheter från en 10 månaders mission som ”Mental Health Officer” för ”Läkare Utan Gränser” i ett flyktingläger i Irak beskrivs. För klassiska, förväntade problem (PTSD, ångest, sömnproblem etc.) kunde etablerade KBT-behandlingsmetoder läras ut och framgångsrikt användas. För flera andra problem, relaterade till den kulturella, politisk-sociala och religiösa kontexten, stod inga ”färdiga” behandlingsmodeller till förfogande. Dessa problem såsom diskriminering av och massiv våld mot kvinnor, vidskeplighet och undermålig organisation/korruption beskrivs med fallexempel. Möjligheter och svårigheter att arbeta som kliniker med ett KBT-perspektiv i en humanitär kontext diskuteras.