Panelsamtal om handledning i TBA
för personalgrupper i svåra vårdmiljöer [Radisson]

Moderator: Gösta Liljeholm, Leg. Psykolog, VD WeMind HVB

Sammanfattning

Efter en introduktion av Leg. Psykolog Emil Rosander, som är ansvarig för utformning av bemötande och handledning i en HVB-verksamhet med 2 avdelningar, har vi samlat en panel av både erfarna handledare och andra verksamhetsansvariga för en kreativ diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi kommer bland annat att beröra vanliga utmaningar i utformning och genomförande av bemötandestrategier och undersöka olika lösningar från panelens deltagare.