Användbar evidens [Radisson]

Ulrica von Thiele Schwarz

Sammanfattning

Evidensbaserade metoder har länge haft en central plats inom KBT. Men att använda metoderna är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Vilken roll har forskningen egentligen i praktiken, och hur ska evidens bli mer användbar?

Se mer om boken "Användbar evidens -
om följsamhet och anpassningar" av Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz