Sexuell exploatering och trauma hos barn och unga [Radisson]

Linda Jonsson

Sammanfattning

Seminariet tar sin utgångspunkt i olika former av sexuell exploatering som barn kan utsättas för. Särskilt fokuseras på utsatthet via nätet, sex mot ersättning och människohandel samt vad denna typ av utsatthet får för konsekvenser. För professionella som möter de drabbade barnen kan ett traumavetet bemötande i kombination med en noggrann planering för att skydda, stötta och behandla barnen vara en avgörande insats.