Paneldiskussion kring behandlingsmodeller vid PTSD [Radisson]

Annette B., Kerstin B. J, Maria B.

Sammanfattning

I den här panelen kommer företrädare för tre olika modeller som alla har dokumenterad effekt vid PTSD. Alla tre kommer ha fått samma frågor att ta ställning till och kommer ges ca 20-25 minuter vardera att både diskutera utifrån dessa frågor men också ges tillfälle att själva lyfta fram det de själva anser viktigast för att förstå den modell de företräder. Panelen kommer ledas av en moderator och under den sista kvarten kommer publiken att få ställa frågor och reflektera kring de olika presentationerna.
Panelen kommer inledas med att de frågor deltagarna fått presenteras.Deltagare i panelen kommer vara:
Annette Birgersson Thell socionom, leg psykoterapeut som presenterar TFKBT (Traumafokuserad KBT)
Kerstin Bergh Johannesson leg psykolog/psykoterapeut, specialist i kliniks psykologi & psykoterapihandledare som presenterar EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Maria Bragesjö leg psykolog/psykoterapeut & doktorand vid KI kommer presentera PE (Prolonged Exposure)