Jämförelse av symtombelastning hos traumatiserade patientgrupper och behandlingsresultat med en ”smärtskola” i Kambodia [Radisson]

Uwe Harlacher

Sammanfattning

Jämförelsen av symptombelastningen hos traumatiserade flyktingar med andra patientgrupper och positiva behandlingsresultat med en ”smärtskola” i Kambodja stödjer den kliniska erfarenheten från behandlingen av tortyroffer, att svårt traumatiserade klienter lider av multipla problem som inte är reducerbara till enbart PTSD.

Flyktingar inklusive överlevare av tortyr i Danmark visar multipla problem med symptomstyrkor jämförbar med eller högre än hos högsymptomatiska andra patientgrupper. Psykiatriska symptom är jämförbara med stationära psykiatriska patienter med olika diagnoser och graden av smärtrelaterad funktionsinskränkning jämfört med svenska smärtgrupper understiger endast den som observeras för rullstolsburna patienter med multipel skleros. Resultaten av jämförelserna motsäger uppfattningen at svårt traumatiserade flyktingar enkelt kan integreras i arbetsmarknaden resultaten tyder snarare på nödvändigheten av omfattande interdisciplinär behandling/rehabilitering för att möjliggöra integration.

Kronisk smärta hos svårt traumatiserade (fel)tolkas ofta som endast symptom av psykisk lidande (”psykosomatiskt”, ”somatisering”, ”somatoform”…) på trots av att ”traumatisering” oftast innebär också fysiska skador som i andra sammanhang accepteras som ursprunglig källa för utvecklingen av kronisk smärta (t.ex. fantomsmärta efter amputationer, post-operativa smärtor). I två pilotstudier och en experimentell behandlingsstudie i Kambodja deltog kroniska smärtpatienter i en ”smärtskola” vilken signifikant reducerade smärtrelaterade symptom och i den experimentella studien också PTSD, Ångest, Depression och psykologiska stressymptom. Resultaten tyder på att smärta inte enbart kan ses som symptom av psykiskt lidande utan tvärtom är ett självständigt problem vilket i sin tur kan påverka graden av psykiskt lidande.