Handledarkommittén [Radisson]

Handledarträff

Sammanfattning

Är du utbildad handledare?
- Självklart, jag har ju gått en handledarutbildning!

- Vad är egentligen en utbildad handledare?

- Vilka skillnader finns mellan olika handledarutbildningar i Sverige?

- Är några utbildningar mer lämpliga än andra?

- Krävs olika handledarkompetens för olika typer av uppdrag?

- Ska BTF ha några synpunkter på detta?

Representanter för handledarkommittén kommer att presentera en översikt över olika handledarutbildningar och diskutera och problematisera begreppet handledarutbildning. Detta följs av en diskussion mellan publiken och en panel bestående erfarna handledare som är engagerade i utbildningsfrågor.

Johan Holmberg leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, doktorand, medlem i MINT
Sara Isling, leg psykolog, leg psykoterapeut, klinisk handledare
Kristofer Zetterqvist leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare
Marianne Lundahl leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare