Brukarstyrd inläggning [Radisson]

Sofie Westling & Sophie Liljedahl

Sammanfattning

Brukarstyrd inläggning utveckling och utvärdering av en manualiserad metod för att hantera suicidrisk vid upprepat självskadebeteende.

Sophie Liljedahl: Ph. D., Lecturer and Researcher, Department of Psychology , Lund University

Sofie Westling: Överläkare i DBT-teamet i Lund och leder studien som utvärderar Brukarstyrda inläggningar.