Att hjälpa hjälparna [Radisson]

Per Bengtsson

Sammanfattning

Per Bengtsson är leg psykolog och arbetar på Previa.
Han arbetar sedan ett antal år med olika typer av kris och belastningshantering inom och utom Sveriges gränser. Detta har bland annat inneburit psykologarbete på plats i Afghanistan vid det svenska förbandet, samt stödjande för- och efterarbete kopplat till utlandstjänstgöring. Han har även arbetat med uppgifter på olika ställen vid Medelhavet för att där stödja svensk statlig personal som utfört uppdrag.

Passet kommer behandla erfarenheter som är gjorda på plats i missionsområdet, men även vilka utmaningar som en kan möta som hjälpare av hjälparna på hemmaplan i Sverige.

-Teori och praktik - hur får vi ihop det, när verkligheten inte läst boken om traumahantering?
-Hur kan vi på bästa sätt stödja personal som inte har utbildning att sätta ramar gentemot de som de hjälper?
-Rollen som inbäddad psykolog - möjligheter och utmaningar
-Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö för oss själva?