TF-KBT [Radisson]

Annette Birgersson

Sammanfattning

Workshopen kommer att innehålla en genomgång i grunderna i TF-KBT, exempel från behandling samt presentera forskningsläget. Trauma fokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell utvecklad av Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino, som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar. TF-KBT är utvecklad för att så effektivt som möjligt hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar. TF-KBT är inte en manualiserad metod utan en strukturerad behandlingsmetod med ett flertal komponenter som anpassas efter individen och familjen. Akronymen PRACTICE sammanfattar komponenterna i behandlingsmodellen:
• Psychoeducation and Parenting Skills
• Relaxation
• Affective Modulation
• Cognitive coping and processing
• Trauma narrative
• In vivo mastery of trauma reminders
• Conjoint child-parent sessions
• Enhancing future safety and development

Anette Birgersson är socionom och leg. Psykoterapeut på Balans HVB tidigare Off.Clinic. Anette är vidareutbildad i DBT, TF-KBT, PE, EMDR mm och har arbetat de senaste 20 åren med barn och unga med sexuella beteendeproblem, neuropsykiatriska diagnoser och/eller trauma.