Tolksamtal [Radisson]

Sabina Gusic

Sammanfattning

Att arbeta med tolk i samtalsbehandling kan upplevas som ett hinder, men det kan också vara en enorm tillgång. Denna föreläsning syftar till att lyfta upp olika perspektiv gällande arbete med tolk i samtalsbehandling. Vi fokuserar på både teori och praktiska råd i samband med tolkanvändning.

Målgrupp: Du som i ditt dagliga arbete bedriver eller kommer att bedriva samtalsbehandling med människor i behov av tolk.

Jag som föreläser är Sabina Gušic, leg psykolog och fil dr i klinisk psykologi. Sedan många år tillbaka arbetar jag med behandling av svårt traumatiserade människor som flytt från krig. Den största delen av mitt psykologarbete har jag spenderat med en tolk i rummet. Därutöver arbetar jag också som utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.