Båt 370 – Döden på Medelhavet [Radisson]

Mattias Beijmo & Annah Björk

Sammanfattning

Döden på Medelhavet – människorna i båtarna och spelet med deras liv som insats.

Välkommen på ett seminarium som förmedlar berättelser från själva epicentrum av flyktingsituationen på och kring Medelhavet. Annah Björk och Mattias Beijmo har skrivit true crime-boken ”Båt 370 - Döden på Medelhavet” om ödet för en flyktingbåt och om sitt eget arbete med att ta reda på sanningen om varför 40 människor lämnades att drunkna en natt i januari 2016. Föredragshållarna utlovar berättelser och vittnesmål som inte hörts tidigare och ger en bild av hur det kan vara ombord på en sjunkande flyktingbåt. De beskriver även den långa vägen flyktingarna tar till europeisk asyl, samt det politiska spelet kring människoliven som går till spillo. Hur hänger situationen för människorna i lägren i Libyen, Turkiet och Grekland ihop med det som händer i Sverige och resten av världen? Hur har de och andra påverkats som människor av att möta döden och cynismen på Medelhavet?

Annah Björk och Mattias Beijmo reste 2015 till Lesbos för att studera och hjälpa till med flyktingmottagandet på den grekiska ön. De arbetade sedan med att starta upp båtmottagandet på den södra delen av Lesbos. 2016 arbetade de vidare i den mycket utsatta situationen på andra sidan havet – bland smugglare, mutad polis och kustbevakning på stränderna i Turkiet. Annah Björk är journalist och Mattias Beijmo analytiker och tillsammans står de även bakom bärande delar av utställningen ”I’m Alive” som finns att se på Tekniska Museet i Stockholm, Husebybruk i Småland och på House of Sweden/Svenska Ambassaden i Washington.