Workshop - Grundläggande PE

Maria Bragesjö

Sammanfattning

Prolonged exposure är en exponeringsbaserad modell inom traumafokuserad KBT som är
förstahandsval vid behandling av post traumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna genom
det starka forskningsstöd som ligger bakom. Workshopen riktar sig till dig som vill få en
introduktion till modellen. Dagen kommer att starta med att en översiktlig genomgång av
modellens forskningsstöd och tillämpningsområden. De olika behandlingskomponenterna i
prolonged exposure kommer sedan att gås igenom och illusteras via patientfall.Workshopledaren Maria Bragesjö är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och
legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD
utifrån prolonged exposure, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och
självskadebeteende frekvent förekommer men också inom ett somatiskt akutvårdskontext.
Maria är certifierad behandlare, handledare och trainer i prolonged exposure. Vidare är
Maria doktorand vid Karolinska institutet där hon är intresserad av att utveckla preventiva
metoder för att förebygga PTSD genom psykologiska interventioner i nära anslutning till den
traumatiska händelsen.