KONGRESS - 2018

KONGRESS - 2018

KONGRESS - 2018

OBS! Anmälningsmöjligheten är nu stängd!

Aktiviteter - Onsdag 14 mars
Tid Radisson
8.30-9.00 Registrering
9.00-12.00 Workshop
DBT for PTSD Related to Childhood Sexual Abuse in Patients with Borderline Personality Disorder – A Multicomponent Program
- del 1
[Radison Blu, Östergatan 10]

Tamar Neubaer
 
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 WS forts  
Aktiviteter - Torsdag 15 mars
Tid Spår 1 - Radisson Spår 2 - Radisson
8.30-9.00 Registrering
9.00-12.00 Workshop - DBT/PTSD - del 2
Tamar Neubaer
Workshop - Grundläggande PE
Maria Bragesjö
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 WS forts WS forts
18.00   Mingel
Mingel för alla kongressdeltagare!
Aktiviteter - Fredag 16 mars
Tid
Spår 1 Spår 2 Spår 3 Öppet spår
8.00-9.00 Registrering Enbart för Malmö stads anställda
9.00-10.00 Invigning
  Båt 370 – Döden på Medelhavet [Radisson]
Mattias Beijmo & Annah Björk
10.00-10.30 Fika [Radisson]
10.30-12.00 6 platser kvar
  Keynote // DBT-PTSD [Radisson]
Tamar Neubaer
10.30
Båt 370 – Döden på Medelhavet [StGertrud]

Mattias Beijmo & Annah Björk
12.00-13.00 Lunch [Radisson] 11.30
Motiverande samtal med ensamkommande
[S:t Gertrud]

Liria Ortiz
13.00-14.30   Tolksamtal [Radisson]
Sabina Gusic
  TF-KBT [Radisson]
Annette Birgersson
  Att hjälpa hjälparna [Radisson]
Per Bengtsson
14.00
PTSD & självskada
[S:t Gertrud]

Thomas Gustavsson
14.30-15.00  Fika [Radisson]
15.00-16.30   Brukarstyrd inläggning [Radisson]
Sofie Westling & Sophie Liljedahl
  Handledarkommittén [Radisson]
Handledarträff
  Jämförelse av symtombelastning hos traumatiserade patientgrupper och behandlingsresultat med en ”smärtskola” i Kambodia [Radisson]
Uwe Harlacher
15.15
PTSD & skam
[S:t Gertrud]

Johan Wetterlöv
16.30 Årsmöte [Radisson]
   
18.30-19.00
 
Fördrink [St Gertrud]
19.00 Kongressmiddag [St Gertrud]
Aktiviteter - Lördag 17 mars
Tid
Spår 1 Spår 2 Spår 3 Öppet spår
För allmänheten
9.00-10.00     SAHA – utvecklingen av ett internetbaserat KBT-självhjälpsprogram
för arabisktalande personer i Sverige [Radisson]

Tomas Nygren & Matilda Berg
  Krig, tortyr och flykt – vad det gör med människan och hur vi kan hjälpa. [Radisson]
Niklas Möller
9.00
Båt 370 – Döden på Medelhavet [StGertrud]

Mattias Beijmo & Annah Björk
10.00-10.30 Fika [Radisson] 10.00
Vad är KBT?
[St Gertrud]

Ragnar Bern - Psykologstudent termin 10
10.30-12.00   Paneldiskussion kring behandlingsmodeller vid PTSD [Radisson]
Annette B., Kerstin B. J, Maria B.
  Sexuell exploatering och trauma hos barn och unga [Radisson]
Linda Jonsson
  Folkmord [Radisson]
Amar Tallic
11.30
Processen
[St Gertrud]

Åsa Nilsonne
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00   Användbar evidens [Radisson]
Ulrica von Thiele Schwarz
  Panelsamtal om handledning i TBA
för personalgrupper i svåra vårdmiljöer [Radisson]

Moderator: Gösta Liljeholm, Leg. Psykolog, VD WeMind HVB
  En BTFare för Läkare Utan Gränser i ett flyktingläger i Irak [Radisson]
Uwe Harlacher
13:30
Må dåligt
[St Gertrud]

Jonas Ramnerö
14.00-14.15 15 min paus
14.15-15.15   AMIR – Assessment of Mental health
and early Intervention for Refugees [Radisson]

Anna Leiler
  Trauma och psykos [Radisson]
Jens Einar Jensen
14:30
SHEDO
[St Gertrud]

Anna Nilsson
15.15 Fika & hej då
 
Kongressadmin »
Beteendeterapeutiska föreningen
Kammakarg 62
111 24 STOCKHOLM
PG: 850983-8
Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8
Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8
Webbprod: Livanda AB