KONGRESS - 2018

KONGRESS - 2018

KONGRESS - 2018

Anmälan - ej medlem i BTF

Registrering till kongress


Registrering till onsdagens och torsdagens workshops

Middagsregistrering

Middag och fest - enbart för BTF-medlemmar och hedersgäster. Antal platser är begränsade. Just nu 103 middagsplatser kvar.

Boka ditt program!
Markera de aktiviteter du avser att delta i nedan. Dina val av föreläsningar är inte bindande, men ger förtur om det blir fullbokat, och underlättar för lokalplaneringen. Klicka på programpunkten för att läsa mer om den. Val av workshop och middag görs endast ovan. Var vänlig tänk på att inte boka in dig på flera aktiviteter som pågår samtidigt.

Aktiviteter - Onsdag 14 mars
Tid Radisson
8.30-9.00 Registrering
9.00-12.00 Workshop
DBT for PTSD Related to Childhood Sexual Abuse in Patients with Borderline Personality Disorder – A Multicomponent Program
- del 1
[Radison Blu, Östergatan 10]

Tamar Neubaer
 
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 WS forts  
Aktiviteter - Torsdag 15 mars
Tid Spår 1 - Radisson Spår 2 - Radisson
8.30-9.00 Registrering
9.00-12.00 Workshop - DBT/PTSD - del 2
Tamar Neubaer
Workshop - Grundläggande PE
Maria Bragesjö
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 WS forts WS forts
18.00   Mingel
Mingel för alla kongressdeltagare!
Aktiviteter - Fredag 16 mars
Tid
Spår 1 Spår 2 Spår 3 Öppet spår
8.00-9.00 Registrering Enbart för Malmö stads anställda
9.00-10.00 Invigning
  Båt 370 – Döden på Medelhavet [Radisson]
Mattias Beijmo & Annah Björk
10.00-10.30 Fika [Radisson]
10.30-12.00   Keynote // DBT-PTSD [Radisson]
Tamar Neubaer
10.30
Båt 370 – Döden på Medelhavet [StGertrud]

Mattias Beijmo & Annah Björk
12.00-13.00 Lunch [Radisson] 11.30
Motiverande samtal med ensamkommande
[S:t Gertrud]

Liria Ortiz
13.00-14.30   Tolksamtal [Radisson]
Sabina Gusic
  TF-KBT [Radisson]
Annette Birgersson
  Att hjälpa hjälparna [Radisson]
Per Bengtsson
14.00
PTSD & självskada
[S:t Gertrud]

Thomas Gustavsson
14.30-15.00  Fika [Radisson]
15.00-16.30   Brukarstyrd inläggning [Radisson]
Sofie Westling & Sophie Liljedahl
  Handledarkommittén [Radisson]
Handledarträff
  Jämförelse av symtombelastning hos traumatiserade patientgrupper och behandlingsresultat med en ”smärtskola” i Kambodia [Radisson]
Uwe Harlacher
15.15
PTSD & skam
[S:t Gertrud]

Johan Wetterlöv
16.30 Årsmöte [Radisson]
   
18.30-19.00
 
Fördrink [St Gertrud]
19.00 Kongressmiddag [St Gertrud]
Aktiviteter - Lördag 17 mars
Tid
Spår 1 Spår 2 Spår 3 Öppet spår
För allmänheten
9.00-10.00     SAHA – utvecklingen av ett internetbaserat KBT-självhjälpsprogram
för arabisktalande personer i Sverige [Radisson]

Tomas Nygren & Matilda Berg
  Krig, tortyr och flykt – vad det gör med människan och hur vi kan hjälpa. [Radisson]
Niklas Möller
9.00
Båt 370 – Döden på Medelhavet [StGertrud]

Mattias Beijmo & Annah Björk
10.00-10.30 Fika [Radisson] 10.00
Vad är KBT?
[St Gertrud]

Ragnar Bern - Psykologstudent termin 10
10.30-12.00   Paneldiskussion kring behandlingsmodeller vid PTSD [Radisson]
Annette B., Kerstin B. J, Maria B.
  Sexuell exploatering och trauma hos barn och unga [Radisson]
Linda Jonsson
  Folkmord [Radisson]
Amar Tallic
11.30
Processen
[St Gertrud]

Åsa Nilsonne
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00   Användbar evidens [Radisson]
Ulrica von Thiele Schwarz
  Panelsamtal om handledning i TBA
för personalgrupper i svåra vårdmiljöer [Radisson]

Moderator: Gösta Liljeholm, Leg. Psykolog, VD WeMind HVB
  En BTFare för Läkare Utan Gränser i ett flyktingläger i Irak [Radisson]
Uwe Harlacher
13:30
Må dåligt
[St Gertrud]

Jonas Ramnerö
14.00-14.15 15 min paus
14.15-15.15   AMIR – Assessment of Mental health
and early Intervention for Refugees [Radisson]

Anna Leiler
  Patientperspektiv på migration, integration och psykisk ohälsa
Mandana Rouzbehi
  Trauma och psykos [Radisson]
Jens Einar Jensen
14:30
SHEDO
[St Gertrud]

Anna Nilsson
15.15 Fika & hej då
 

Beteendeterapeutiska föreningen
Kammakarg 62
111 24 STOCKHOLM
PG: 850983-8
Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8
Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8
Webbprod: Livanda AB