Logga in »

Test

Årskongressen i Uppsala är nu avslutad och vi tackar alla som bidragit till att arrangera och fylla kongressen med innehåll. I samband med årsmötet fick Beteendeterapeutiska föreningens styrelse sju nya medlemmar. Vi välkomnar Ragnar Bern, Lisa Clefberg, Pia Enebrink, Fredrik Folke, Sanja Halenius, Tomek Kunatowski och Josef Neib. Stort tack också till de medlemmar som nu avslutar sitt styrelsearbete. Tack till Monica Buhrman, Henrik Engelmark, Diana Fabian, Lena Fagerström, Amira Hentati, Linda Jüris, och Alexander Rozental för ert arbete och engagemang för BTF!

» Styrelsens kontaktuppgifter och ansvarsområden
I samband med årskongressen hölls fyra föreläsningar riktade till allmänheten. Efter önskemål från publiken har ett par av föreläsarna gjort material från föreläsningarna tillgängligt för nedladdning.

» Anna Kåver - Oro, att leva med tillvarons ovisshet
» Ata Ghaderi - Prevention av ätstörningar
Information om KBT riktad till allmänheten

BTF har en hemsida som beskriver hur kognitiv beteendeterapi (KBT) tillämpas inom olika områden. På denna sida kan man läsa om vad KBT är, hur vanliga psykiska tillstånd och besvär behandlas med KBT samt hur man kan gå tillväga när man ska söka KBT-behandling. Informationen på sidan är främst riktad till allmänheten och är tänkt att vara befriad från fackuttryck och liknande.

» www.kbt.se


Presskontakt

Dan Katz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 0708-360883, dan.katz@katzkbt.se

 

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 070-752 31 66 liriaortiz@hotmail.com

» Läs mer

Webredaktör

Anders Görling
anders.gorling@gmail.com

KBT-listan

List-admin (Frågor och svar - endast för föreningens medlemmar)
btf.listadmin@gmail.comSamarbetspartners
Bli medlem i BTF

Bli en del av Sveriges livligaste förening för kognitiv beteendeterapi.

» Läs mer
Annonsera via BTF

Nå våra medlemmar via hemsidan, medlemstidningen och KBT-listan.

» Läs mer

Informationsbroschyr om BTF och KBT!


BTF ger ut med en broschyr om Kognitiv beteendeterapi. Den tryckta versionen går att beställa från vårt kansli, men du kan också läsa den här på nätet.

» Läs mer

Aktuellt

Kongressen flyttad till Slovenien » Läs mer
Om du är medlem i föreningen och vill synas på hemsidan med forskning, böcker eller liknande kontakta webredaktören.

Utbildningar

Specialistkurs i Internetbehandling , 2017 Stockholm

Professor Martin Bohus, DBT-PTSD, 2, 3, 4 maj 2017 Hässleholm

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy, 8-10 maj + 29-31 maj + 14 juni Göteborg

BIPOLÄRT SYNDROM - Specialistkurs för psykologer, 5-7 april, 4-5 maj, 2 juni  Stockholm WiseMind AB

  -  Se alla utbildningar
  -  Annonsera utbildning

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda