Logga in »

Test

BTF:s årsmöteskongress kommer äga rum 16-18 mars i Missionskyrkan i Uppsala. Temat för 2017 års kongress är Steget före - prevention av psykisk ohälsa. Parallellt med årsmöteskongressen kommer en serie föreläsningar öppna för allmänheten äga rum (se nedan).

» Mer information och anmälan
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) bjuder in till öppna föreläsningar om psykisk ohälsa och kognitiv beteendeterapi (KBT) den 17 mars 08:30-16:30. Under dagen får du lära dig mer om oro, långvarig smärta, prokrastinering (uppskjutande) och ätstörningar, samt hur en utifrån KBT kan bli hjälpt med detta.

» Mer information på Facebook
Information om KBT riktad till allmänheten

BTF har en hemsida som beskriver hur kognitiv beteendeterapi (KBT) tillämpas inom olika områden. På denna sida kan man läsa om vad KBT är, hur vanliga psykiska tillstånd och besvär behandlas med KBT samt hur man kan gå tillväga när man ska söka KBT-behandling. Informationen på sidan är främst riktad till allmänheten och är tänkt att vara befriad från fackuttryck och liknande.

» www.kbt.se


Presskontakt

Dan Katz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 0708-360883, dan.katz@katzkbt.se

 

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 070-752 31 66 liriaortiz@hotmail.com

» Läs mer

Webredaktör

Anders Görling
anders.gorling@gmail.com

KBT-listan

List-admin (Frågor och svar - endast för föreningens medlemmar)
btf.listadmin@gmail.comSamarbetspartners
Bli medlem i BTF

Bli en del av Sveriges livligaste förening för kognitiv beteendeterapi.

» Läs mer
Annonsera via BTF

Nå våra medlemmar via hemsidan, medlemstidningen och KBT-listan.

» Läs mer

Informationsbroschyr om BTF och KBT!


BTF ger ut med en broschyr om Kognitiv beteendeterapi. Den tryckta versionen går att beställa från vårt kansli, men du kan också läsa den här på nätet.

» Läs mer

Aktuellt

Nominera till pris!

Sedan 1997 har BTF delat ut priser i samband med årsmötet för att uppmärksamma och uppmuntra insatser för föreningen och för KBT.

Priser delas ut i upp till sex olika kategorier:
1. Pedagogiska insatser
2. Informationsspridning
3. Kliniska insatser
4. Livsgärning för BTF/KBT
5. Masteruppsats
6. Doktorsavhandling.

» Läs mer | Nominera
Kongressen flyttad från Turkiet till Slovenien (Ljubljana)

» Läs mer på Facebook
Om du är medlem i föreningen och vill synas på hemsidan med forskning, böcker eller liknande kontakta webredaktören.

Utbildningar

KBT med barn och ungdomar, Start 16 mars 2017 Göteborg

Fördjupningskurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) v/Rikke Kjelgaard , 1-2 mars 2017 Malmö

BIPOLÄRT SYNDROM - Specialistkurs för psykologer, 5-7 april, 4-5 maj, 2 juni  Stockholm WiseMind AB

Relationsinramningsteori (RFT) i klinisk tilllämpning med Niklas Törneke, 19-20 april, 10-11 maj och 31 maj-1 juni 2017 Lund

  -  Se alla utbildningar
  -  Annonsera utbildning

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda