Logga in »

Test

Årskongress 2018 - Anmälan öppen

BTFs årskongress kommer 2018 att äga rum i Malmö, 14-17 mars. Temat för kongressen är "Trauma och migration". Inbjudna för att tala på det ämnet är bland andra Tamar Neubaer.

Kongressen startar onsdagen 14 mars med två dagars workshop. Själva kongressdagarna är fredag och lördag 16-17 mars, huvudsakligen på Radisson i Malmö.

» Anmälan och ytterligare information
Information om KBT riktad till allmänheten

BTF har en hemsida som beskriver hur kognitiv beteendeterapi (KBT) tillämpas inom olika områden. På denna sida kan man läsa om vad KBT är, hur vanliga psykiska tillstånd och besvär behandlas med KBT samt hur man kan gå tillväga när man ska söka KBT-behandling. Informationen på sidan är främst riktad till allmänheten och är tänkt att vara befriad från fackuttryck och liknande.

» www.kbt.se


Presskontakt

Dan Katz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 0708-360883, dan.katz@katzkbt.se

 

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 070-752 31 66 liriaortiz@hotmail.com

» Läs mer

Webredaktör

Anders Görling
anders.gorling@gmail.com

KBT-listan

List-admin (Frågor och svar - endast för föreningens medlemmar)
btf.listadmin@gmail.comSamarbetspartners
Bli medlem i BTF

Bli en del av Sveriges livligaste förening för kognitiv beteendeterapi.

» Läs mer
Annonsera via BTF

Nå våra medlemmar via hemsidan, medlemstidningen och KBT-listan.

» Läs mer

Informationsbroschyr om BTF och KBT!


BTF ger ut med en broschyr om Kognitiv beteendeterapi. Den tryckta versionen går att beställa från vårt kansli, men du kan också läsa den här på nätet.

» Läs mer

Aktuellt
Om du är medlem i föreningen och vill synas på hemsidan med forskning, böcker eller liknande kontakta webredaktören.

Utbildningar

ACT-utbildning, 19-20 april samt 24-25 maj 2018, kl 9-16 Uppsala

Traumamedveten Omsorg, 26-27 mars Psykologpartners Umeå

Workshop om validering med Alan Fruzzetti, 23-24 april 2018, 09.00-17.00 Uppsala

Fortsättningsutbildning i Motiverande Samtal, MI Inklusive kodning,  Psykologpartners Göteborg

  -  Se alla utbildningar
  -  Annonsera utbildning

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda