Logga in »

Test

BTF skriver remiss-svar till Socialstyrelsen

Beteendeterapeutiska föreningen har skickat in synpunkter till Socialstyrelsen på den remissversion av de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom som publicerades i vintras.

» Läs BTF:s remiss-svar
I samband med årskongressen hölls fyra föreläsningar riktade till allmänheten. Efter önskemål från publiken har ett par av föreläsarna gjort material från föreläsningarna tillgängligt för nedladdning.

» Anna Kåver - Oro, att leva med tillvarons ovisshet
» Ata Ghaderi - Prevention av ätstörningar
Information om KBT riktad till allmänheten

BTF har en hemsida som beskriver hur kognitiv beteendeterapi (KBT) tillämpas inom olika områden. På denna sida kan man läsa om vad KBT är, hur vanliga psykiska tillstånd och besvär behandlas med KBT samt hur man kan gå tillväga när man ska söka KBT-behandling. Informationen på sidan är främst riktad till allmänheten och är tänkt att vara befriad från fackuttryck och liknande.

» www.kbt.se


Presskontakt

Dan Katz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 0708-360883, dan.katz@katzkbt.se

 

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut
Telefon: 070-752 31 66 liriaortiz@hotmail.com

» Läs mer

Webredaktör

Anders Görling
anders.gorling@gmail.com

KBT-listan

List-admin (Frågor och svar - endast för föreningens medlemmar)
btf.listadmin@gmail.comSamarbetspartners
Bli medlem i BTF

Bli en del av Sveriges livligaste förening för kognitiv beteendeterapi.

» Läs mer
Annonsera via BTF

Nå våra medlemmar via hemsidan, medlemstidningen och KBT-listan.

» Läs mer

Informationsbroschyr om BTF och KBT!


BTF ger ut med en broschyr om Kognitiv beteendeterapi. Den tryckta versionen går att beställa från vårt kansli, men du kan också läsa den här på nätet.

» Läs mer

Aktuellt

Kongressen flyttad till Slovenien » Läs mer
Om du är medlem i föreningen och vill synas på hemsidan med forskning, böcker eller liknande kontakta webredaktören.

Utbildningar

PARTERAPI-– Integrative Behavioral Couple Therapy ( IBCT) , 25-26/1, 22-23/2 och 23/3 2018  WiseMind AB Stockholm

Handledning utifrån beteendeanalys - Specialistkurs för psykologer, 5-7 feb, 6-7 mars, 11 april Psykologpartners Stockholm

10 dagars fördjupningskurs i ACT, 1 feb -25 maj 2018 Stockholm

Välkommen till en introducerande workshop i ACT! , 25-26 januari 2018 Stockholm

  -  Se alla utbildningar
  -  Annonsera utbildning

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda