Logga in »

Test

Medie- och opinionsgruppen

Medie- och opinionsgruppen är föreningens organ för kontakt med media. De svarar gärna på journalisters frågor om psykologi och psykologisk behandling, och vi  rekommenderar journalister att i första hand vända sig till dessa. På denna sida hittar du även en lista över medlemmar som sagt sig villiga att svara på journalisters frågor   utifrån sina respektive expertområden.

Om du är privatperson och vill komma i kontakt med en behandlare rekommenderar vi dig att använda föreningens behandlarlista.

Medie- och opinionsgruppen

Dan Katz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Telefon: 070 - 836 08 83
dan.katz@katzkbt.se
Liria Ortiz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Telefon: 070 - 752 31 66
liriaortiz@hotmail.com
Alexandra Arnberg
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Telefon: 070 - 251 21 51
alexandra.arnberg@momentpsykologi.se
Li Wolf
socionom, leg. psykoterapeut
Telefon: 070 - 669 15 51
li.wolf@neurokbtgbg.se

Medlemmar med expertkunskap om forskning/behandling

Gerhard Andersson
professor i psykologi vid Linköpings universitet
Expertområden: Psykoterapiforskning, Internetbehandling, depression, tinnitus
Telefon: 070 - 946 52 57
gerhard.andersson@liu.se / www.gerhardandersson.se
Ata Ghaderi
professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet
Telefon: 08 - 524 832 48
ata.ghaderi@ki.se
Bengt E. Westling
docent i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: Utbildningsfrågor, ångestsyndrom, depression, kombinationsbehandling med KBT och psykofarmaka
Telefon: 070 - 831 42 07
bengt.westling@psyk.uu.se
Lars-Göran Öst
professor emeritus vid Stockholms universitet
Telefon: 08 - 16 38 21
ost@psychology.su.se
Per Carlbring
professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet
Expertområden: Psykoterapiforskning, internetbehandling, paniksyndrom, social fobi, spelberoende, depression, biverkningar av psykoterapi
Telefon: 0700 - 400 399
per@carlbring.se / www.carlbring.se

Medlemmar med expertkunskap om specifika sjukdomar och behandlingsmetoder

Thomas Gustavsson
leg. psykolog
Expertområden: Självskadande beteende, ACT
Telefon: 070 - 776 42 76
thomas@humanact.se
Anna Kahn-Kreku
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT
Expertområden: Vuxenpsykiatri och företagshälsovård
Telefon: 070 - 672 91 87
anna.kahn-kreku@telia.com
Viktor Kaldo
leg. psykolog, fil. dr.
Expertområden: Internetbaserad KBT, självhjälpsbehandling, insomnia, tinnitus, vuxna med ADHD
Telefon: 070 - 737 38 59
viktor.kaldo@ki.se
Dan Katz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: KBT i vuxenpsykiatri
Telefon: 070 - 836 08 83
dan.katz@katzkbt.se / http://www.katzkbt.se
Brjánn Ljótsson
leg. psykolog, med. dr.
Expertområde: IBS (Ballongmage)
Telefon: 070 - 717 65 62
brjann.ljotsson@ki.se
Rolf Olofsson
leg. psykolog
Expertområde: Organisationspsykologi
Telefon: 018 - 30 21 50 / 070 - 693 09 05
rolf@olofsson-ou.se / www.olofsson-ou.se
Lotta Reuterskiöld
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr.
Expertområde: Utredning och behandling med KBT för barn och unga
Telefon: 073 - 980 12 72
lsm@psychology.su.se / http://w3.psychology.su.se/staff/lsm/
Liv Svirsky
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT
Expertområden: KBT för barn och ungdomar, parterapi
Telefon: 070 - 759 03 59
liv@svirsky.se / http://www.sthlmkbt.se
Liria Ortiz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: Motiverande samtal (MINT), återfallsprevention vid beroende, spelmissbruk
Telefon: 070 - 752 31 66
liria.ortiz@gmail.com / www.liriaortiz.com
Erik Andersson
leg. psykolog, doktorand
Expertområde: OCD/Tvångssyndrom
Telefon: 070 - 164 36 14
erik.m.andersson@ki.se
Filip Arnberg
medecine doktor, psykolog
Expertområde: Kris och trauma
Telefon: 018-6118898
filip.arnberg@neuro.uu.se
Giorgio Grossi
beteendevetare, leg. psykoterapeut, docent i medicinsk psykologi
Expertområden: Stress- och utmattningstillstånd
Telefon: 0727-251120
giorgio.grossi@stressforskning.su.se
Tatja Hirvikoski
leg. psykolog, medicine doktor
Expertområde: Neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna.
Telefon: 0702-327637
tatja.hirvikoski@.ki.se
Steven Linton
leg. psykolog, professor i psykologi
Expertområden: Smärta, insomni
Telefon: 019-303505
steven.linton@oru.se
Thomas Parling
leg. psykolog, filosofie doktor
Expertområde: Ätstörningar
Telefon: 018-4304441
thomas_parling@me.com
Klara Edlund
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i psykologi
Expertområden: Ätstörningar, idrottsrelaterad ohälsa
Telefon: 070-694 74 30
klara.edlund@kbt-konsulterna.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda