Logga in »

Test

Kontaktinformation

BTF-Kansliet

Adress:
Beteendeterapeutiska föreningen
Kammakargatan 62
111 24 Stockholm
Kanslist:
Martin Oscarsson
btf.kansli@gmail.com
PlusGiro:
85 09 83 - 8
Organisationsnummer:
817602-9810
Aktuella utbildningar:
Mer info om utbildningar hittar du genom att klicka här eller under Utbildning i menyraden


Support

Webbredaktör
Anders Görling
anders.gorling@gmail.com
KBT-listan
Martin Oscarsson
btf.listadmin@gmail.com


Kontakt med media

Medie- och opinionsgruppen
Kontaktuppgifter


Kontaktpersoner vid lärosäten

BTF:s representanter
Kontaktuppgifter

Ansvarsområden i styrelsen

Ordförande:
Lise Bergman Nordgren
Kassör:
Sarah Vigerland
Medlemssekreterare:
Josef Neib
Sekreterare:
Sara Elfstrand
Ragnar Bern
Hemsida & IT:
Erik Hjalmarsson
Beteendeterapeuten:
Pia Enebrink
Fredrik Folke
CBT:
Pia Enebrink
Fredrik Folke
Forskning och vetenskap
Pia Enebrink
Fredrik Folke
Årsmötesgruppen:
Tomasz Kunatowski
Media och opinion:
Li Wolf
Lisa Clefberg
Utbildningsfrågor:
Lise Bergman Nordgren
Sanja Halenius
Stipendier och priser:
Daniel Björkander
Infogrupp och annons:
Lisa Clefberg
KBT-listan:
Tomasz Kunatowski
Studerandenätverket:
Ragnar Bern
Presentation av styrelsen med kontaktuppgifter

Lise Bergman Nordgren (Ordförande)

lbnordgren@gmail.com

Sarah Vigerland (Kassör)

svigerland@gmail.com

Josef Neib (Medlemssekreterare)

josefneib@gmail.com

Sara Elfstrand

saraelfstrand@hotmail.com

Ragnar Bern

ragnar.bern@hotmail.se

Erik Hjalmarsson

erik.hjalmarsson@psykiatripartners.se

Pia Enebrink

[plats för foto]

pia.enebrink@ki.se

Fredrik Folke

fredrik.folke@ltdalarna.se

Li Wolf

li.wolf@neurokbtgbg.se

Sanja Halenius

sanja_halenius@yahoo.se

Lisa Clefberg

lclefberg@gmail.com

Daniel Björkander

[plats för foto]

daniel.bjorkander@hotmail.com

Tomasz Kunatowski

kunatowski@gmail.com

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda