Logga in »

Test

Kontaktinformation

BTF-Kansliet

Adress
Beteendeterapeutiska föreningen
Kammakargatan 62
111 24 Stockholm
Kanslist
Unn Gustafsson
btf.kansli@gmail.com
PlusGiro
85 09 83 - 8
Organisationsnummer
817602-9810
Aktuella utbildningar
Mer info om utbildningar hittar du genom att klicka på Utbildning i menyraden


Support

Webbredaktör
Anders Görling
anders.gorling@gmail.com
KBT-listan
Unn Gustafsson
btf.listadmin@gmail.com


Kontakt med media

Medie- och opinionsgruppen
Kontaktuppgifter


Kontaktpersoner vid lärosäten

BTF:s representanter
Kontaktuppgifter

Ansvarsområden i styrelsen

Ordförande
Lise Bergman Nordgren
Kassör
Ljufur Dagsson
Sekreterare
Daniel Björkander
Bendik Waaler (bitr.)
Utbildning, stipendier/priser
Molly Zetterberg
Klara Edlund
Vetenskap och media
Inkluderar Beteendeterapeuten, CBT, Vetneskap och forskning, Media och opinion (inkl. Facebook), Annons och Information
Li Wolf
Lisa Clefberg
Malin Angberg
Hemsida, IT och KBT-listan:
Tomasz Kunatowski
Medlemssekreterare
Josef Neib
Årsmötesansvarig
Amanda Simonsson
Studerandenätverket
Bendik Waaler
Presentation av styrelsen med kontaktuppgifter

Lise Bergman Nordgren (Ordförande)

lbnordgren@gmail.com

Ljùfur Dagsson (Kassör)

ljufur.dagson@gmail.com

Josef Neib (Medlemssekreterare)

josefneib@gmail.com

Malin Angberg

malin.angberg@psykologpartners.se

Daniel Björkander

[plats för foto]

daniel.bjorkander@hotmail.com

Lisa Clefberg

lclefberg@gmail.com

Klara Edlund

[plats för foto]

klara.edlund@kbt-konsulterna.se

Tomasz Kunatowski

kunatowski@gmail.com

Amanda Simonsson

amanda.simonsson@regionuppsala.se

Bendik Waaler

bendik.waaler@gmail.com

Li Wolf

li.wolf@neurokbtgbg.se

Molly Zetterberg

[plats för foto]

[plats för mail]

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda